Thuỷ hải sản tự nhiên

Cà ra Ba Chẽ

Trong kho - SKU: 00492 - Thuỷ hải sản

275,000₫

Mô tả ngắn

Sống tự nhiên ở Suối Ba Chẽ - Quảng Ninh.

Sống tự nhiên ở Suối Ba Chẽ - Quảng Ninh.

Đơn vị tính: Kg. 


Back To Top

 

- +

Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng