Thuỷ hải sản tự nhiên

Cá rô phi sông lọc xương

Trong kho - SKU: 00162 - Thuỷ hải sản

200,000₫

Mô tả ngắn

Cá sống tự nhiên ở sông Hương, Hải Dương Sơ chế sạch ngay sau khi đánh bắt và cấp đông sâu.Cá được phile, đóng túi 500g/túi

Cá sống tự nhiên ở sông Hương, Hải Dương Sơ chế sạch ngay sau khi đánh bắt và cấp đông sâu.

Cá được phile, đóng túi 500g/túi

Đơn vị tính: Kg.


Back To Top

 

- +

Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng