Sản phẩm nổi bật

Cá trắm sông Hải Dương

Trong kho - SKU: 00160 - Thuỷ hải sản

186,000₫

Mô tả ngắn

Cá sống tự nhiên ở sông Hương, Hải Dương Sơ chế sạch ngay khi còn sống và cấp đông sâu.

Cá sống tự nhiên ở sông Hương, Hải Dương Sơ chế sạch ngay khi còn sống và cấp đông sâu

Đơn vị tính: Kg.


Back To Top

 

- +

Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng