Thuỷ hải sản tự nhiên

Cua lặn đảo bình ba (<0,7kg)

Bán hết - SKU: 00482 - Thuỷ hải sản

50,000₫

Mô tả ngắn

Sống tự nhiên ở Biển.Đơn vị tính: Gr.


Back To Top

 

- +

Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng